نمایش 1–12 از 720 نتیجه

اسپلیت دیواری 12000 Stream

تومان16.700.000
ویژگی محصول عملکرد : سرمایش و گرمایش نوع کمپرسور : روتاری Highly مساحت تحت پوشش : 20 مترمربع نوع گاز

اسپلیت دیواری 12000 ایران رادیاتور سری A

تومان18.128.000
مدل دستگاه IAC-12CH/XA/A کاربری سرمایش و گرمایش برچسب مصرف انرژی A موقعیت نصب دستگاه دیواری شرایط کارکرد معتدل نوع کمپرسور

اسپلیت دیواری 18000 Stream

تومان22.900.000
ویژگی محصول عملکرد : سرمایش و گرمایش نوع کمپرسور : روتاری Highly مساحت تحت پوشش :  30 مترمربع نوع گاز

اسپلیت دیواری 18000 ایران رادیاتور سری A

تومان25.152.600
مدل دستگاه IAC-18CH/XA/A کاربری سرمایش و گرمایش برچسب مصرف انرژی A موقعیت نصب دستگاه دیواری شرایط کارکرد معتدل نوع کمپرسور

اسپلیت دیواری 24000 Stream

تومان24.750.000
ویژگی محصول عملکرد : سرمایش و گرمایش نوع کمپرسور : روتاری Highly مساحت تحت پوشش : 50 مترمربع نوع گاز مبرد

اسپلیت دیواری 24000 ایران رادیاتور سری A

تومان29.911.200
مدل دستگاه IAC-24CH/XA/A کاربری سرمایش و گرمایش برچسب مصرف انرژی A موقعیت نصب دستگاه دیواری شرایط کارکرد معتدل نوع کمپرسور

اسپلیت دیواری 30000 Stream

تومان36.500.000
ویژگی محصول عملکرد : سرمایش و گرمایش نوع کمپرسور : روتاری Highly مساحت تحت پوشش :70 مترمربع نوع گاز مبرد

اسپلیت دیواری 30000 ایران رادیاتور سری A

تومان37.389.000
  مدل دستگاه IAC-30CH/XA/A کاربری سرمایش و گرمایش برچسب مصرف انرژی A موقعیت نصب دستگاه دیواری شرایط کارکرد معتدل نوع

اسپلیت دیواری 9000 Stream

تومان15.800.000
ویژگی محصول عملکرد : سرمایش و گرمایش نوع کمپرسور : روتاری Highly مساحت تحت پوشش :15 مترمربع نوع گاز مبرد

اسپلیت دیواری 9000 ایران رادیاتور سری A

مدل دستگاه IAC-09CH/XA/A کاربری سرمایش و گرمایش برچسب مصرف انرژی A موقعیت نصب دستگاه دیواری شرایط کارکرد معتدل نوع کمپرسور