منبع انبساط پکیج بوتان


منبع انبساط پکیج وظیفه دارد که نوسانات حجم و فشار آب را کنترل کند. مبنع انبساط از از دو پوسته فلزی تشکیل شده یک درون آن یک دیافراگم لاستیکی قرار دارد که از یک سمت به آب مدار گرمایش متصل است و طرف دیگر از گاز بی اثر مانند نیتروژن با فشار 1 بار پر می شود. وظیفه ی منبع انبساط پکیج تعادل فشار آب درون سیستم است به این صورت که اگر فشار آب سیستم زیاد شود، فشار اضافه وارد منبع انبساط شده و اگر سیستم با کاهش فشار روبه رو شود این کاستی را منبع انبساط جبران کرده و فشار لازم را برقرار میکند و آب مورد نیاز سیستم با فشار مطلوب وارد چرخه مدار می شود. منبع انبساط در دو مدل دایره ای و مستطیلی با ظرفیت حدودی 8 لیتر تولید شده و در تمامی پکیج ها بکاررفته است.

تست خرابی منبع انبساط پکیج

فضای داخل پکیج دارای حجم و فشار ثابتی است، زمانیکه دمای آب زیاد شود به طور طبیعی حجم آن نیز افزایش می باید. در نهایت سبب افزایش فشار در پکیج گرمایشی می گردد، برای جبران و کنترل افزایش فشار دستگاه از منبع انبساط پکیج بهره می برند و محل قرار گیری آن پشت دستگاه می باشد. اگر منبع انبساط به خوبی کار نکند هوا ویا گاز داخل آن خارج شده باشد درنتیجه باعث افزایش فشار در دستگاه حین کار می شود. منبع انبساط دارای یک والف تنظیم باد می باشند، برای تست خرابی منبع انبساط پکیج می بایست در پوش شیر سوزنی را برداشته و با فشار دادن اگر هواخارج شود به معنی این است که قطعه سالم بوده، ولی در صورتیکه با فشار دادن آب خارج شود به معنی این است که منبع انبساط خراب است. اگر هوا با فشار کم خارج شود نیاز است که آب اضافی را خارج و فشار گاز را به میزان لازم یعنی 1 بار رساند.