• خنثی کننده اسید خروجی از پکیج های چگالشی به منظور محافظت از محل نصب
  • خنثی کننده از جنس کربنات کلسیم
  • سایز اتصال 3/4 اینچ (قابل اتصال بصورت شیلنگ)