, , ,

سختی گیر اولتراسونیک پکیجی فرا الکتریک


630,000تومانسختی-گیر-الکترونیکی-سونیک-sonic-فرا-الکتریک1

رسوبگیر پکیجی فراالکتریک مدل SONIC با الهام از آخرین فناوری روز اروپا در زمینه رسوب زداهای الکترومغناطیس خانگی عرضه شده است.پ اساس عملکرد این دستگاه مشابه سیستمهای پیش از آن است ، با اعمال نیروی الکتریکی بر آب و یونهای محلول در آن کریستالهای محلول معلق نوع کلسیت تشکیل شده و یونهای آزاد کلسیم و بیکربنات محلول به شکل ترجیحی و تدریجی به این seed ها می چسبند و بر روی سطوح رسوب نمی کنند. فرکانسهای اولتراسونیک می توانند درون شبکه لوله کشی یک موج الکترومغناطیسی ایستاده ایجاد کنند. مزیت مهم این دستگاه ، منطقه اثر وسیع آن است که بر خلاف انواع رسوبزداهای مغناطیسی و الکتریکی محدود به طول سیم پیچ یا آهنربا نشده و تا چند صد متر از دو سو درون لوله منتشر می گردد. این منطقه اثر وسیع ، نتیجه شیوه خاصی است که SONIC برای اعمال میدان الکترومغناطیسی استفاده می کند. در این شیوه سیم پیچ با یک حلقه از جنس فریت تعویض شده است که به شکل یک دایره به دور لوله بسته می شود. . سیگنالی با شکل و فرکانس متغیر – در حدود فرکانس امواج اولترا سونیک– از طریق سیم پیچ اولیه به این حلقه اعمال می شود. با مکانیسمی مشابه عملکرد ترانسفورماتور لوله و آب نقش مسیر ثانویه را بازی می کنند و به این ترتیب اموان سودبتش در تمام طول لوله منتشر می شود ، بنابراین حتی سکون آب هم بر عملکرد این دستگاه، تاثیر نامطلوب نتواهد داشت. کلیه دستگاههای رسوب زدا و سختی گیر الکترونیکی فرا الکتریک در وب سایت تخصصی تاسیسات، با گارانتی یک ساله و خدمات پس از فروش نماینده رسمی عرضه می شوند.