نمایش دادن همه 2 نتیجه

پکیج دیواری وایلانت 32000 فن دار

18.460.000
مدل دستگاه VUW322/5-5 H نوع گازسوز کاربری گرمایشی پوشش سطح رنگ پودری موقعیت نصب دستگاه دیواری سیستم دو مبدل حرارتی

پکیج دیواری وایلانت 36000 فن دار

20.129.000
مدل دستگاه VUM 362/5-5 H نوع گازسوز کاربری گرمایشی پوشش سطح رنگ پودری موقعیت نصب دستگاه دیواری سیستم دو مبدل