نمایش یک نتیجه

فیلتر فیلبرتو مدل پلی مگنت هوزینگ شفاف

مهمترین ویژگی فیلتر پلی مگنت در استفاده از دو مرحله حذف رسوبات با استفاده از نیروی قوس مغناطیسی و استفاده