نمایش یک نتیجه

فیلتر فیلبرتو مدل پلی مگنت پلاس

تومان495.000
مهمترین ویژگی فیلتر پلی مگنت پلاس در استفاده از دو مرحله حذف رسوبات با استفاده از نیروی قوس مغناطیسی و