نمایش یک نتیجه

اسپلیت دیواری 9000 ایران رادیاتور سری A

10.800.580
مدل دستگاه IAC-09CH/XA/A کاربری سرمایش و گرمایش برچسب مصرف انرژی A موقعیت نصب دستگاه دیواری شرایط کارکرد معتدل نوع کمپرسور