نمایش 1–12 از 35 نتیجه

بخاری کارگاهی گازی انرژی مدل 260

تومان5.253.800
بخاری کارگاهی وسیله ای جهت گرمایش کارگاه ،کارخانه صنعتى ، تعمیرگاه ، خشک کن ساختمانهاى در حال ساخت و از این دست

بخاری کارگاهی گازی انرژی مدل 460

تومان7.085.000
بخاری کارگاهی وسیله ای جهت گرمایش کارگاه ،کارخانه صنعتى ، تعمیرگاه ، خشک کن ساختمانهاى در حال ساخت و از این دست

بخاری کارگاهی نفتی گازوئیلی انرژی مدل 250

تومان5.253.800
بخاری کارگاهی وسیله ای جهت گرمایش کارگاه ،کارخانه صنعتى ، تعمیرگاه ، خشک کن ساختمانهاى در حال ساخت و از این دست

بخاری کارگاهی نفتی گازوئیلی انرژی مدل 430

تومان7.074.100
بخاری کارگاهی وسیله ای جهت گرمایش کارگاه ،کارخانه صنعتى ، تعمیرگاه ، خشک کن ساختمانهاى در حال ساخت و از این دست

بخاری کارگاهی نفتی گازوئیلی انرژی مدل 450

تومان7.848.000
بخاری کارگاهی وسیله ای جهت گرمایش کارگاه ،کارخانه صنعتى ، تعمیرگاه ، خشک کن ساختمانهاى در حال ساخت و از این دست

پکیج دیواری وایلانت 24000 فن دار

تومان16.000.000
مدل دستگاه VUW 242/5/3 – VAILLANT نوع گازسوز کاربری گرمایشی برچسب مصرف انرژی A+ موقعیت نصب دستگاه دیواری سیستم دو

پکیج دیواری وایلانت 28000 فن دار

تومان17.000.000
مدل دستگاه VUN 282/5/3 – VAILLANT نوع گازسوز کاربری گرمایشی برچسب مصرف انرژی A موقعیت نصب دستگاه دیواری سیستم دو

پکیج دیواری وایلانت 32000 فن دار

تومان18.460.000
مدل دستگاه VUW322/5-5 H نوع گازسوز کاربری گرمایشی پوشش سطح رنگ پودری موقعیت نصب دستگاه دیواری سیستم دو مبدل حرارتی

پکیج دیواری وایلانت 36000 فن دار

تومان20.129.000
مدل دستگاه VUM 362/5-5 H نوع گازسوز کاربری گرمایشی پوشش سطح رنگ پودری موقعیت نصب دستگاه دیواری سیستم دو مبدل