نمایش دادن همه 8 نتیجه

خازن 30 میکروفاراد

با شماره 09389471772 تماس بگیرید!
خازن کولر گازی چگونه کار میکند؟ خازن وسیله ای هوشمند است که از دو رسانای فلزی تشکیل شده که توسط

خازن 35 میکروفاراد

با شماره 09389471772 تماس بگیرید!
خازن کولر گازی چگونه کار میکند؟ خازن وسیله ای هوشمند است که از دو رسانای فلزی تشکیل شده که توسط

خازن 45 میکروفاراد

با شماره 09389471772 تماس بگیرید!
خازن کولر گازی چگونه کار میکند؟ خازن وسیله ای هوشمند است که از دو رسانای فلزی تشکیل شده که توسط

خازن 55 میکروفاراد

با شماره 09389471772 تماس بگیرید!
  خازن کولر گازی چگونه کار میکند؟ خازن وسیله ای هوشمند است که از دو رسانای فلزی تشکیل شده که