نمایش دادن همه 8 نتیجه

خازن 30 میکروفاراد

65.000
خازن کولر گازی چگونه کار میکند؟ خازن وسیله ای هوشمند است که از دو رسانای فلزی تشکیل شده که توسط

خازن 35 میکروفاراد

70.000
خازن کولر گازی چگونه کار میکند؟ خازن وسیله ای هوشمند است که از دو رسانای فلزی تشکیل شده که توسط

خازن 45 میکروفاراد

75.000
خازن کولر گازی چگونه کار میکند؟ خازن وسیله ای هوشمند است که از دو رسانای فلزی تشکیل شده که توسط

خازن 55 میکروفاراد

80.000
  خازن کولر گازی چگونه کار میکند؟ خازن وسیله ای هوشمند است که از دو رسانای فلزی تشکیل شده که